Strateegia ja väärtused

Strateegiast
OP pakub ettevõtetele ja institutsioonidele suurt valikut pangandus-, varahaldus- ja kahjukindlustusteenuseid ning eraisikutele laia valikut kahjukindlustus- ja privaatpangandusteenuseid.

OP peamine turg on Soome ja selle naaberriigid. OP tunneb oma klienti hästi ja suhtleb kliendiga tihedalt. OP rajab pikaajalise kliendisuhte eesmärgiga luua kliendisuhe mitmete teenuste lõikes. OP on pühendunud ja sihikindel teenustevõrgu arendaja nii Soomes kui ka naaberregioonides. Teistel turgudel tugineb OP teenuste maht koostööle kohalike ja rahvusvaheliste tipptasemel partneritega.

OP eristub konkurentidest kompetentsuse ja kvaliteetsete lahenduste poolest. OP konkurentsieelis peitub kliendikesksuses, ulatuslikes finantsteenustes ja stabiilsetes omandisuhetes. Osana OP Grupist, mis on OP suurim osanik, võib OP uhkust tunda kõige ulatuslikuma ja mitmekülgsema teenustevõrgustiku ning suurima klientuuri üle Soomes.

OP eesmärk on turupositsiooni tugevdamine ja kasumlik kasv, mis teeb võimalikuks konkurentsivõimelise kogutulu. OP tagab äritegevuse jätkusuutlikkuse tugeva kapitalibaasi säilitamise abil. OP krediidikõlbulikkust suurendab kaasvastutus OP Gruppi kuuluvate koostööpankadega.

Pädevad ja motiveeritud töötajad loovad eelduse pakkuda oma sektoris ulatuslikke lahendusi ja parimaid teenuseid. Osana äritegevusest edendab OP süstemaatiliselt intellektuaalset kapitali.

Strateegia kokkuvõtlikult

Konkurentsieelised

Lubadused aktsionäridele

OP Grupp uuendas stateegiat sügisel 2012.

Väärtused
OP edu peitub jätkusuutlikes põhiväärtustes: Inimesed eelkõige lähenemine, vastutustunne ja areng üheskoos.

Visioon

OP visiooniks on olla eelistatuim 
finantsteenuste partner.

Missioon

OP missiooniks on edendada oma klientide majanduslikku kasvu, turvalisust ja heaolu.