OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

OP on Soome juhtiv finantsteenuste grupp, mis pakub oma äri- ja institutsionaalsetele klientidele erinevaid pangandus-, kahjukindlustus ja varahaldusteenuseid ning eraisikutele laiaulatuslikku pangandus- ja kindlustusteenuste valikut.

Eestis tegutseb OP korporatiivpangana suurte ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Meie finantsteenuste portfellis on nii laenud, garantiid, akreditiivid kui ka liisingu- ja faktooringulahendused. Lisaks sellele on meie eesmärgiks leida klientidele sobivaimad lahendused likviidsuse tõhusaks ja tulusaks juhtimiseks. Pakume oma klientidele ka lahendusi rahavoogude ja -riskide juhtimiseks, samuti lühiajaliseks käibe- ja reservkapitali tagamiseks.

OP on finantsteenuste grupp, kelle 120-aasta vanune missioon ja põhiväärtused on püsinud muutumatuna. Kooperatiivse ettevõttena täidame kahte rolli: hoolitseme oma kasumi, kapitali piisavuse ja tootlikkuse eest. Meie ühiskondlik roll on edendada oma klientide ja tegevuskeskkonna jõukust ning heaolu.