Kasutustingimused

Käesoleva veebisaidi haldaja on OP-OP Group plc (edaspidi OP).

Soovitame enne OP veebisaidi külastamist lugeda läbi käesolevad üldtingimused. Meie veebisait võib sisaldada ka erinevate teenustega seotud spetsiifilisi tingimusi. Sel juhul kehtivad käesolevad üldtingimused alles teises järjekorras.

Vastutuse piirangud

Soovime oma veebisaidiga anda rohkem infot meie ettevõtte ning pakutavate toodete ja teenuste kohta. Oleme andnud endast kõik, et tagada oma veebisaidi sisu faktiline täpsus, kuid meie veebisait võib sisaldada linke ja muid viiteid teiste poolt hallatud veebisaitidele, mille sisu või juurdepääs ei ole meie kontrolli all.

Autoriõigus

Kõik autoriõigused sellele veebisaidile, õigused selle kujundusele ja andmebaasidele ning muud sisuga (kaasa arvatud tekstid, kujutised ja helimaterjal) seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad kas OPle või meie koostööpartneritele.

Käesoleval veebisaidil sisalduvaid lehekülgi võib kopeerida, levitada ja muudmoodi kasutada ainult seadustega ettenähtud ulatuses. Selle veebisaidi sisu mis tahes muul viisil kasutamine eeldab OP kirjalikku nõusolekut.

Võite kliendina siiski salvestada lehekülgi sellelt veebisaidilt oma arvutisse või printida neid isiklikuks kasutamiseks. Saidi sisule viidates tuleb alati nimetada allikat.

Muud tingimused

OPl on õigus muuta käesolevaid kasutustingimusi, veebisaidi sisu ja teenuseid, kujundust, juurdepääsetavust ja riistvaranõudeid, mis on vajalikud veebisaidi käitamiseks või teenusele juurdepääsu piiramiseks või teenuse pakkumise lõpetamiseks