Kommertssõidukiliising

Kommertssõidukite liisingu abil saate soetada alljärgnevaid uusi ja kasutatud sõidukeid:

 • veokid
 • haagised
 • bussid
 • kaubikud
 • muud eriotstarbelised kommertssõidukid

Vastavalt vajadusele saate valida kapitali- või kasutusrendi. Teile sobivaim liisingutüüp sõltub sellest, kas soovite liisinguperioodi lõppedes vara omandada või meile tagastada. 

Kommertssõidukiliisingu tavatingimused

 • sõiduki maksumus alates 100 000 eurost ilma käibemaksuta
 • omafinantseering alates:
    20% vara maksumusest uutele sõidukitele
    25% vara maksumusest kasutatud sõidukitele
 • liisitava vara käibemaksu ajatamine kuni kolmele kuule
 • liisinguperiood kuni 6 aastat
 • intress fikseeritud või ujuv (3- või 6-kuu EURIBOR + marginaal)
 • liisitav vara peab olema kindlustatud kogu liisinguperioodi jooksul
 • võimalik on sõlmida liisinguleping, mille puhul on maksegraafikus viimane suurem osamakse

Lõplikud liisingutingimused määratakse kindlaks lähtuvalt konkreetsest kliendist ja liisitavast varast. Liisingupakkumise saamiseks pöörduge meie poole liising@opbank.ee või paluge vara müüjal edastada meile oma kontaktandmed.

Liisingu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne
 • bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
 • soetatava vara müügipakkumine

Vajalikud dokumendid

 • eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne
 • bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
 • soetatava vara müügipakkumine