Pangagarantiid

Tagatise andmine on lihtne

Pangagarantii on kinnitus, mille OP väljastab Teie ettevõtte nimel kohaliku või välispartneri kasuks. Sellest tulenevalt on pank kui garantii andja kohustatud maksma, et täita Teie ettevõtte lepinguline kohustus. Teie lepingupartneri vaatenurgast on pangagarantii saamine ja kasutamine lihtne.

  • Teie ettevõte võib kasutada pangagarantiisid lepingupoolte kohustuste täitmise tagatisena erinevates lepingulistes suhetes.
  • Pangagarantiiga võib tagada lepingu täitmist, müügihinna tasumist ning garantii või muu lepingulise kohustuse järgimist. Selliseid pangagarantiisid nimetatakse müügigarantiideks.
  • Pangagarantiid saate kasutada ka ametlikest eeskirjadest või õigusaktidest tuleneva tagatiskohustuse täitmiseks. Näiteks on taolised ametiasutustele antavad garantiid tolliametitele antud garantiid või transpordiloaga seotud garantiid.
  • Pakume pangagarantiisid ka oma internetiteenuse kaudu. See on paindlik ja turvaline lahendus pangagarantii taotlemiseks ning võimaldab Teil saada ajakohast teavet oma ettevõtte garantiiportfelli kohta.

OP Corporate Bank

+372 663 0840
info@opbank.ee
Maakri 19/1, 10145 Tallinn