Pangagarantiid

Tagatise andmine on lihtne

Pangagarantii on kinnitus, mille OP väljastab Teie ettevõtte kohaliku või välispartneri kasuks. Sellest tulenevalt on pank kui garantii andja kohustatud maksma, et täita Teie ettevõtte lepinguline kohustus. Teie lepingupartneri vaatenurgast on pangagarantii saamine ja kasutamine lihtne.

  • Teie ettevõte võib kasutada pangagarantiisid oma kohustuste täitmise tagatisena erinevates lepingulistes suhetes.
  • Pangagarantiiga võib tagada lepingu täitmist, müügihinna tasumist ning garantii või muu lepingulise kohustuse järgimist.
  • Pangagarantiid saate kasutada ka õigusaktidest tuleneva tagatiskohustuse täitmiseks. Näiteks on taolised ametiasutustele antavad garantiid tolliametitele antud garantiid või transpordiloaga seotud garantiid.