Meie eksporditeenused

Soovite kindlustada väliskaubandusest laekuvaid summasid ja toimetada need võimalikult kiiresti oma asukohariiki? OP pakub Teile erinevaid lahendusi riskide juhtimiseks ja ekspordikaubanduse rahastamiseks, kus iganes Te ka ei tegutse.

Tulu välisriikidest

Üha suurem hulk Eesti ettevõtteid otsib uusi võimalusi ja turge välismaalt. Mida eksootilisem on riik, seda enam võivad sealsed ettevõtlustavad meie omadest erineda. Samuti tuleb arvestada mitmesuguste riskidega. Teil on võimalus neid riske ennetada - Te lausa peaksite seda tegema. OP pakub mitmekülgseid lahendusi ekspordikaubanduseks, olenemata Teie tegevuskohast. Saame Teid abistada kõige sobivamate makseviiside leidmisel iga riigi ja olukorra jaoks. 

Raha kiirelt ja turvaliselt Teie ettevõtte kontole

Ekspordikaubanduses ei peaks Te võtma arvesse üksnes vastaspoole maksevõimega seotud riske, vaid ka võimalikke sihtriigist tulenevaid poliitilisi ja finantsriske. Teie ettevõte saab end kaitsta taoliste riskide eest, kasutades ekspordi dokumentaalmakseid - näiteks ekspordiakreditiive ja dokumendiinkassot. Õige makseviisi valimisega kindlustate, et Teile tasutakse ning vahendid laekuvad Teie ettevõtte kontole kiirelt. Ühtlasi saate ostjale pakkuda pikemat maksetähtaega, mis annab Teile väärtusliku konkurentsieelise. 

Akreditiivid on äärmiselt kasulikud juhul, kui Te ei tunne oma koostööpartnerit või kui tema asukohariigiga kaasnevad riskid. Mõnes riigis on akreditiivid väliskaubanduses kohustuslik makseviis. Kui koostööpartner on Teile juba tuttav ja usaldusväärne võite makseviisiks valida dokumendiinkasso või otsekorralduse välisriiki - eriti juhul kui koostööpartner tegutseb stabiilse ja arenenud majandusega maal.