Faktooring

Käibekapitali parem juhtimine

Kas Teie lepingupartnerid soovivad pikki maksetähtaegu?

Pikad maksetähtajad ja sellest tulenev käibevahendite kuni mitmeks kuuks "külmutamine" vajab lahendust nii ostja kui müüja vaatepunktist. 

Selleks et pakkuda oma toodete või teenuste ostjatele pikki maksetähtaegu ja samas säilitada käibekiirus, on mõistlik kasutada faktooringut. Faktooring võimaldab Teil müügist laekuva raha kohe pärast müügitehingu toimumist kätte saada, vabanenud raha saate vajadusel kohe uuesti ärisse suunata. 

Võtke meiega ühendust ja arutame, milliseid faktooringulahendusi on meil võimalik Teile pakkuda.