Hoiused

Pakume tähtajalist hoiust perioodiga 1 nädal kuni 12 kuud. Tähtajaline hoius on fikseeritud tootlusega hoius, mis võimaldab investeerida vaba raha teie poolt valitud perioodiks, et teenida suuremat intressi kui hoides vabu vahendeid arvelduskontol.

Minimaalne hoiustatav summa on 100 000 EUR. Kohaldatav intressimäär lepitakse kokku iga tehingu puhul eraldi.

Tähtajalist hoiust ennetähtaegselt lõpetada ei saa.

OP Corporate Bank

+372 663 0840
info@opbank.ee
Tornimäe 5, 10145 Tallinn