Sweeping

Sweeping võimaldab ettevõttel koondada oma rahalised vahendid ühele kontole. Kokkulepitud sagedusega kantakse ettevõtte kontodel olev raha ühele teie poolt määratud kontole (sihtkonto). Võimalikud intervallid on:

  • kord päevas
  • kord nädalas
  • kord kuus

Sweepingu variandid on Zero-balancing ja Target-balancing.

Zero-balancing tähendab seda, et sihtkontole kantakse kogu kontol olev raha. Target-balancing tähendab seda, et sihtkontole kantakse kokkulepitud miinimumjääki ületav summa. Mõlema variandi puhul on võimalik kehtestada ka minimaalse ülekantava summa piirang.

Sweeping-teenuse raames saab teha nii SEPA kui rahvusvahelisi makseid.

Cash Management

+372 663 0845
+372 663 0858
estonia.icm@opbank.ee