Jätkusuutlikkuse programm

Me ehitame üheskoos jätkusuutlikku tulevikku.

Kliima ja keskkond

 • Me pakume oma klientidele jätkusuutliku finantseerimise ja investeerimise tooteid.
 • Me vähendame oma laenu- ja investeerimisportfellide heiteid.
 • Me edendame ringmajandust nii meie enda kui oma klientide äritegevuses.
 • Me saavutame 2025. aastaks süsinikuneutraalsuse.
 • Me seisame bioloogilise mitmekesisuse ja looduse heaolu eest.

Inimesed ja kogukonnad

 • Me edendame mitmekesist, kaasavat ja mittediskrimineerivat kultuuri.
 • Me seisame oma kohalike kogukondade heaolu eest.
 • Me toetame isiklike finantside haldust ja parandame finantskirjaoskust.
 • Me aitame erivajadustega klientidel nende finantse hallata.
 • Me teeme kindlaks oma tegevuse mõju inimõigustele.

Üldjuhtimine

 • Me integreerime jätkusuutlikkuse kogu oma äritegevusse ja riskide võtmisesse.
 • Me kasutame andmeid ja tehisintellekti vastutustundlikult.
 • Me nõuame oma partneritelt, et nad järgiks meie tarnijate tegevusjuhendi nõudeid.
 • Me suurendame mitmekesisust oma juhtorganites.
 • Me parandame veelgi oma personali jätkusuutlikkusealast pädevust.

Pikaajalised kliimaeesmärgid

2025: Süsinikuneutraalne OP

OP finantsgrupi eesmärk on saavutada 2025. aastaks süsinikuneutraalsed heited energia ja kütuste kasutamisel (Net Zero mõjualad 1 ja 2).

2030: Poole väiksem investeeringute kasvuhoonegaaside heidete intensiivsus ja äripanganduse laenuportfellide heitmete vähendamine

Me vähendame 2030. aastaks poole võrra oma investeeringute kasvuhoonegaaside heidete intensiivsust. 2030. aasta lõpuks ei investeeri me enam otseselt ja aktiivselt söekaevandamise ja söeelektrijaamadega seotud ettevõtetesse.

OP finantsgrupp vähendab 2030. aastaks 25% võrra oma äripanganduse laenuportfelli heiteid 2022. aastaga võrreldes.

2050: Süsinikuneutraalsed fondid ja äripanganduse laenuportfellid

OP Corporate Bank on pühendunud 2050. aastaks süsinikuneutraalsuse saavutamisele oma äripanganduse laenuportfellides ning OP Asset Managementi ja OP Fund Management Company hallatavates fondides. Sarnane eesmärk on seatud ka OP ühistupankade ärilaenudele.