OP Corporate Bank Eesti Filiaal tähistas 1. aprillil oma 10.aastapäeva

[OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | 13.04.2021]

Eesti dünaamiline ja digitaalne ärikeskkond nõuab pangalt murrangulist lähenemist

Eesti majandus on viimase aastakümne jooksul teinud tohutu hüppe edasi. See dünaamilisuse ja digitaliseerimise periood on olnud aluseks arvukatele äride edulugudele. OP on olnud selle osa.

1. aprillil tähistas OP Corporate Bank plc Eesti filiaal oma 10. aastapäeva. Möödunud kümnend on olnud rahvamajandusele huvitav aeg ja OP Eesti filiaal on osalenud paljudes olulistes projektides.

Riigile kuuluv Operail kontsern on riigi suurim transpordiettevõte ja üks OP filiaali pikaaegsemaid ärikliente. Operaili finantsdirektor Paul Lukka juhib tähelepanu, et Operailil on märkimisväärne rahastamisvajadus, sest selle viimaste aastate investeeringud on üle 100 miljoni euro.

"OP Corporate Bank plc Eesti filiaal on olnud meile hea partner ja toetanud meie arengut," ütleb ta.

Kuna Operail laiendab oma välismaiseid äriüksuseid, nõuab see rahvusvahelise ulatusega pangateenuseid. Lukka märgib, et tulevikus töötab tema ettevõte ka OP-ga Soomes, kus alustati raudteeveotegevust 2020. aastal.

"Meil on ambitsioonikad laienemisplaanid ja seega on rahastamine väga oluline," ütleb ta ning lisab, et ettevõte ootab sujuvaid, täielikult digitaalseid ja integreeritud pangateenuseid.

OP toetab suurettevõtete kasvu, paljude juured on Soomes

Hannes Kaadu on olnud OP panga Eesti filiaali juhataja alates 2015. aastast ning samuti on ta hästi kursis panga varasema perioodiga.

"Umbes 80 protsenti meie laenuportfellist koosneb just riigi suurimatest ettevõtetest," märgib ta.

OP on ka peamine rahastamisallikas paljude suurimate eraomandis olevate ja mitut valdkonda hõlmavate ettevõtete seas. Kaadu rõhutab, et OP töötab peaaegu kõikide Eesti suurimate äriühingutega.

Lisaks Eesti äriühingutele on OP Corporate Bank plc Eesti filiaalil palju Soome ärikliente kes on seotud kohaliku äritegevusega. Kaadu ütleb, et arvuliselt on tema filiaalil Soome kliente sama palju kui Eesti kliente. Eestis on umbes 6000 ettevõtet, millel on oluline Soome osalus või mis on Soome ettevõtete tütarettevõtted.

"Soome ettevõtted kasutavad pigem meie makseliikluse teenuseid, samas kui kohalikud ettevõtted kasutavad valdavalt meie finantseerimisteenuseid."

Kinnisvaraarendaja vajab rahastajat

Teine tugev kohalik tegija ja OP Eesti filiaali klient on kinnisvarasektori mootorina tuntud Kaamos Group. Selle finantsjuht Mait Mengel ütleb, et sellises kapitalimahukas valdkonnas nagu kinnisvara on head pangandussuhted eriti olulised.

"Alustasime OP Tallinnaga koostööd 2015. aastal, kui asusime planeerima Avala ärikvartalit."

Hiljem on Kaamos ehitanud rohkem ärilinnakuid ja muid projekte, sealhulgas Tallinna suurima päikesepargi.

Mengel usub, et paindlik usaldusel põhinev pangandussuhe on Kaamos Groupi suguse ettevõtte jaoks ülimalt oluline.

"OP on meie erinevates projektides olnud alati meiega ühel meelel ja püüdnud leida mõlemale osapoolele parima lahenduse."

Digitaalne riiklikus DNA-s

Viimase kümne aasta jooksul on Eesti ettevõtlusmaastik muutunud. Digitaliseerimine on andnud väikesele riigile tiivad ja vallutanud maailma oma uuenduslike idufirmadega. Samuti ei tohiks unustada, et euro tähistab siin oma 10. aastapäeva. Eesti hakkas eurot kasutama 2011. aasta alguses.

Paul Lukka Operailist usub, et Eesti majandus kasvab jõudsalt. Siin on elaniku kohta kõige rohkem ükssarvikuid ja tulevik näib uute maailmavallutuste jaoks paljutõotav.

"Rahvusvahelisel areenil on Eesti arenenud kui suurema lisandväärtusega toodete tootja ja teenuse pakkuja," ütleb ta.

Mait Mengel Kaamosest on sama meelt. Viimase kümne aasta jooksul on majandusnäitajad tõusnud ja kodanike sissetulekute tase on kahekordistunud.

„Suur osa sellest on tingitud e-valitsuse arendustööst ja tugevast IT-sektorist. Arenenud digitaalühiskond on Eesti konkurentsivõime üks osa. "

Vasakul Ilkka Seppänen, Operail Finland Oyj president ja tegevjuht ning Paul Lukka.

 

Digitaalne on juba vaikimisi määratud

Kuna Eesti on paljudes aspektides digiriik, ütleb Hannes Kaadu, et pangad peavad olema digitaalse valdkonna edusammude osas esirinnas.

„Näiteks digilepingute ja digiallkirjade levik tähendab, et peaaegu kõike saab nüüd kiiresti ja tõhusalt kaugjuhtimise teel lahendada. Tegelikult hakkab see kujunema juba vaikimisi määratuks. "

Kui Eesti ettevõtted unistavad, arenevad ja laienevad, toetab OP Tallinn neid igal sammul.

„Meie investeering kliendikogemusse on andnud märkimisväärselt häid tulemusi. Viie aasta jooksul on panga tulemus tõusnud viis korda. " Kaadu seostab seda oma meeskonnaga. OP-i Eesti kontoris töötab 35 spetsialisti, kes mõistavad klienditeeninduse tähtsust ja ettevõtlikkust.

“Meil on tubli meeskond, kes teeb head koostööd. Tööjõu voolavus on olnud väga väike. ”

Vaadates tulevikku

Mis toimub järgmise kümne aasta jooksul?

“Meil on oma kliendisegmendis kindel turupositsioon. Meie tegevus Eestis on suunatud sügavamate olemasolevate suhete loomisele ja teenuste arendamisele. Ja me otsime alati uusi partnereid, ” ütleb Kaadu.

Ta lisab, et panganduse reguleerimine on viimastel aastatel oluliselt suurenenud.

„Suurem käsitsitöö maht on praegu oluliseim probleem. See on stiimul IT-lahenduste väljatöötamiseks. Digihüpe on meie peamine eesmärk järgmise viie aasta strateegias, mis kinnitati mullu detsembris. "

 Huvi rohelise rahanduse vastu

Kaadu usub, et finantseerimine on ka järgnevatel aastatel äripanganduse põhiosa, kuid selle vormid muutuvad.

Näiteks kasvab huvi rohelise rahanduse vastu ja hinnakujundus on tulevikus seotud ESG eesmärkidega. Ta ütleb, et juba praegu keskendutakse palju kestlikule arengule ja vastutusele.

“See on praeguse aja üks huvitavamaid suundumusi. Pankadel on hea võimalus - ja oma positsiooni tõttu isegi vastutus - olla eeskujuks ja edendada õiget sotsiaalset arengut. ”