Maksefailide impordi kohustuslikud muudatused alates 19.11.2017

[2017-06-01]Anname teada, et alates 19. novembrist 2017 jõustuvad maksefailide impordi ISO 20022 XML formaadi kohustuslikud muudatused.

Muudatused näevad ette järgmist:

  • Maksete koguarv (Number Of Transactions) muutub Payment Information tasemel kohustuslikuks väljaks: Document / CstmrCdtTrfInitn / PmtInf / NbOfTxs (vt spetsifikatsioonis element 2.4).
  • Maksete kogusumma (Control Sum) muutub kohustuslikuks väljaks Group Headeri ja Payment Information tasemel: Document / CstmrCdtTrfInitn / GrpHdr / CtrlSum (vt spetsifikatsioonis element 1.7); Document / CstmrCdtTrfInitn / PmtInf / CtrlSum (vt spetsifikatsioonis element 2.5).

Oluline on tagada, et toodud kohustuslikud väljad oleksid täidetud teie raamatupidamissüsteemi poolt koostatud ISO-failides hiljemalt 19. novembriks 2017. Maksefaile ISO formaadis, kus uued kohustuslikud väljad on täitmata, ei ole võimalik importida alates 19.11.2017. Nimetatud muudatused jõustuvad vastavalt Euroopa Makseliidu eeskirjadele ja neid kohaldatakse kõigi SEPA maksete piirkonna liikmesriikide suhtes.

Uus ISO 20022 XML-spetsifikatsioon asub siin.