Üldtingimuste uus redaktsioon alates 1. jaanuarist 2024

[OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | 01.12.2023]

1. jaanuaril 2024 jõustub meie üldtingimuste uus redaktsioon.

 

Üldtingimused on dokument, mis kehtestab üldised reeglid panga ja kliendi vahelistes suhetes. Suures osas kordavad üldtingimused seaduses toodud reegleid, nt kes ja kuidas saab klienti esindada, millised on panga ja kliendi õigused ja kohustused rahapesu tõkestamisel, kuidas toimub lepingute sõlmimine ja lõpetamine jne.

Iga pangateenuse tingimused on toodud vastava teenuse kohta panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingus. Kui leping reguleerib mingeid küsimusi teisiti kui üldtingimused, siis lähtutakse vastavas osas lepingust.

1. jaanuaril 2024 jõustuvate üldtingimustega saate tutvuda siin.

 

Kui Te ei nõustu üldtingimuste uue redaktsiooniga, on Teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) enne uue redaktsiooni jõustumist lõpetada, saates meile ülesütlemisavalduse ja täites enne lõpetamist kõik lepingust tulenevad kohustused.

Küsimuste korral palun kirjutage meile info@opbank.ee või saatke teade internetipangas.